Värme sandlåda

Dani är en temperatur reglerad sandlåda för dem som har problem med reumatiska sjukdomar och ledsmärta. Genom att utföra gripande rörelser i den varma sanden stimulerar du blodcirkulationen och lådan hjälper till att lindra smärta. Sanden värms upp elektriskt i en termostatstyrd plastlåda med en speciell säkring som gör lådan är säker och inte kan överhettas. Fysia.se distribuerar även andra hjälpmedel och tillbehör till olika typer av värmebehandling.