Finger Styrka

Mätinstrument till för att mäta fingerstyrka, används av ortopeder, terapeuter och fysioterapeuter. Kan användas för diagnostisering eller för att mäta framsteg under behandling eller rehabilitering efter en skada.