Hand Styrka

Mät din greppstyrka med en av våra handdynamometers. Är ett bra hjälpmedel vid nedsatt rörlighet eller rehabilitering. Används när du behöver ett verktyg för att mäta eller utvärdera handens greppstyrka, grepp integritet eller funktionella kapacitet.