Kordinationsträning

Koordinerings verktyg behövs när du vill träna upp din förmåga att samordna, bygga och sortera. Kan användas under rehabilitering efter neurologisk skada eller i förebyggande syfte av privatpersoner, vårdhem, rehabiliteringscenter och daghem. Om du behöver särskilda råd, vänligen kontakta oss för mer detaljerad specifik information.