Sensibilitets Träning

Verktyg, test och spel för att träna och utmana ytlig känsel, beröring, tryck, vibration, smärta och temperatur. Våra redskap stimulerar och motiverar återhämtning av den påverkade kroppsdelen genom roliga aktiviteter och utmaningar.