Ödembehandling

En svullnad på kroppen brukar kallas Ödem, det finns olika typer av ödem. Vanligast är venösa ödem, lymfödem och lipödem.

Ju tidigare man sätter in en behandling, desto snabbare försvinner symtom. Det är viktigt att skydda den svullna kroppsdelen med special designade kompresser, handskar eller strumpor så att huden skyddas och vävnaden trycks ihop.

Hos Fysia. se hittar du hjälpmedel och verktyg att behandla och mäta ödem.