Kinesiologi tejp

Kinesologi är en neurofysisk kroppsterapi utvecklad av amerikanskakiropraktorer, med rötter i 1800-talets medicinska gymnastik och kinesiologi från Sverige. Kinesiologi Tejp lindas runt en skadad kroppsdel som en traditionell atletisk tejp. Men till skillnad från helt oelastiska tejper som helt immobiliserar skadade områden, ger kinesologi tejpen stöd och smärtlindring samtidigt som den tillåter ett naturligt och säkert rörelseomfång. Detta gör det möjligt för idrottare att fullt ut delta i rehab och / eller fortsätta träna och tävla samtidigt som de återhämtar sig ifrån sina skador.