Elastisk Tejp

Vi har ett brett utbud av sporttejp som bland annat omfattar både oelastisk och elastisk sporttejp. Alla våra produkter har testats noggrant gällande hållbarhet, skydd och allergiska reaktioner. De elastiska sporttejperna ger reducerar smärta, svullnad och inflammation utan att begränsa din rörelseförmåga och tillåter därför en aktiv rehabilitering och behandling.