Urias bandage

Se vårt breda utbud av URIAS-bandageURIAS®-skenor är ofta ett nödvändigt hjälpmedel för att främja träningsmöjligheter inom neurorehabilitering.

Du hittar hela URIAS-sortimentet hos fysia.se.

Som en nyhet hittar du nu också en smart liten pump för uppblåsning av URIAS-bandage.

Luftskenorna är tillverkade av flexibel PVC och blåses upp med munnen till ett maximalt tryck på 40 mm Hg.

Läs mer

De finns i olika former och storlekar.

URIAS® används främst för:

  • Strokerehabilitering av vuxna
  • Positionering av båda benen för patienter med multipel skleros, för vila och för ståträning
  • Tryckförband för barn för t.ex. rehabilitering av cerebral pares.
Hög kvalitet och användarvänlighetURIAS är din garanti för att du får användarvänlig utrustning av högsta kvalitet.

Luftskenorna kan naturligtvis också användas för andra diagnosgrupper, baserat på en terapeutisk bedömning.

URIAS® skenor hjälper till att säkerställa korrekt ställning av en distal extremitet och bidrar därmed till att främja rörelse i den proximala del av extremiteten så att cirkulation och viss rörlighet upprätthålls.

URIAS® tryckförband kan användas både under behandling av en terapeut och för eget bruk vid träning i hemmet.

Beroende på typ av tryckförband används de i behandlingssessioner på 20 till 60 minuter beroende på den terapeutiska bedömningen och instruktionen, med ett maximalt tryck på 40 mmHG.

Använd vår pump om du är osäker på trycket.