Utbildning

Här hittar du vårt sortiment av anatomiska och medicinska affischer.

De flesta affischerna har engelsk text med engelska eller latinska termer.

Under varje poster anges språk och storlek. Observera att man i vissa fall även kan välja olika material, emellan papper eller laminat.